Trafikstyrelsen ophæver BL 1-2

06-12-2021

BL 1-2, udgave 3 ophæver BL 1-2, 2. udgave.

Trafikstyrelsen har udstedt BL 1-2 ’Bestemmelser om ophævelse af bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer, der udelukkende anvendes til privatflyvning, bortset fra firmaflyvning’, som træder i kraft den 1. januar 2022.

Dette betyder, at alle EU-typecertificerede luftfartøjer, der anvendes til privatflyvning, skal være certificeret, styret og vedligeholdt i henhold til EU-bestemmelserne på luftfartsområdet. 

Ophævelsen medfører, at alle vedligeholdelsesprogrammer skal være udarbejdet i henhold til relevante bestemmelser i forordning (EU) nr. 1321/2014 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur og om godkendelser af organisationer og personale, der deltager i disse opgaver. 

Styrelsen har indført en overgangsperiode på ét år, så det er muligt at opdatere vedligeholdelsesprogrammer, hvis det skulle indeholde rettigheder og privilegier i medfør af BL 1-2, udgave 2.