Påbud om supplerende sikkerhedsforanstaltninger ved transport af trailere på lommevogne

08-02-2021

Styrelsen har den 5. februar 2021 udstedt et påbud til jernbanegodsvirksomhederne om supplerende sikkerhedsforanstaltninger og indsendelse af dokumentation ved transport af trailere på lommevogne.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har ud fra et forsigtighedsprincip vurderet, at det er nødvendigt med et påbud, der opstiller yderligere barrierer, for at jernbanegodstransporten med trailere på lommevogne kan genoptages på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, indtil yderligere oplysninger kan begrunde andet. Påbuddet erstatter det hidtidige forbud mod transport af trailere på lommevogne fra 23. januar 2021.

Det nye påbud indeholder følgende tiltag:

  • Ved transport på danske jernbanestrækninger eksklusiv Storebælt skal virksomhederne indsende dokumentation for, at låseskamlerne sikrer tilstrækkelig fastgørelse.
  • Ved transport over Storebæltsbroen skal trailere på lommevogne have en minimumsvægt på skamlen på 8 tons. Herudover skal virksomhederne kunne dokumentere yderligere fastspænding af traileren på lommevogne udover placering og fastgørelse af kongetappen.
  • Lommevogne med skammeltypen MAZ80800 må ikke bruges til transport af trailere på lommevogne på jernbanestrækninger i Danmark.
  • Kørsel mellem den dansk/tyske grænse og Padborg samt mellem Padborg og kombiterminalen i Padborg for trailere på lommevogne, der er udstyret en anden type skammel end MAZ80800 er undtaget påbuddet. Kørsel på disse strækninger må foretages under forudsætning af, at kørslen afvikles med højst 40 km/t, og at kørslen kan afvikles trafikalt således, at det sikres, at godstoget ikke passerer modkørende tog.

 

Se nyhed om forbuddet udstedt den 22. januar 2021 (nyt vindue)