Styrelsen har offentliggjort tilsynsplanen for jernbanen 2021

25-01-2021

Styrelsen har netop offentliggjort den årlige plan for tilsynet med jernbanevirksomheder og andre virksomheder med et sikkerhedscertifikat, der omfatter kørsel i Danmark, og med jernbaneinfrastrukturforvaltere med en dansk sikkerhedsgodkendelse.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ønsker åbenhed omkring sine tilsynsaktiviteter. Derfor offentliggør styrelsen hvert år en tilsynsplan for jernbanen.
 
Planen viser de planlagte opfølgningstilsyn for sikkerhedscertifikater og sikkerhedsgodkendelser i 2021 fordelt på kvartaler. Emner og dato for de enkelte tilsyn vil blive aftalt med virksomheden inden gennemførelse, og dagsordenen vil blive fremsendt senest 14 dage før tilsynet.
 
Tilsynsplanen omfatter både konventionel jernbane samt bybaner. Planen er vejledende, og der kan forekomme ændringer.
 
Udover de planlagte tilsyn kan styrelsen gennemføre tilsyn med kort eller intet varsel.
 
Tilsyn, der foretages i forbindelse med nyudstedelser, fornyelser og ændringer af certifikater og godkendelser, fremgår ikke af tilsynsplanen, da disse tilsyn foregår i forlængelse af virksomhedens ansøgning til styrelsen.