Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har revideret de tre gebyr- og afgiftsbekendtgørelser på post-, bygge- og jernbaneområdet

19-01-2021

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt tre nye bekendtgørelser, som fastsætter gebyrer og afgifter på post-, bygge- og jernbaneområdet i 2021.

Med de nye bekendtgørelser er følgende gebyrer blevet ændret: 

Satser i 2020 og 2021 fremgår nedenfor.

Gebyr/afgift Sats 2020 Sats 2021

Post

Formålsbestemt gebyr pr. 1.000 befordrede adresserede forsendelser 3,24 kr. 3,31 kr.
Gebyr efter regning post 780 kr. 1.160 kr.

Byggeri

Gebyrsatsen for byggeskadeforsikring (BSF) 0 kr. 140 kr.
Det faste gebyr, som kommunalbestyrelser kan opkræve for behandling af ansøgninger efter byggeloven 1.062 kr. 1.071 kr.
Gebyr efter regning for godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand (GDV) 650 kr. 650 kr.

Jernbane

Gebyr efter regning jernbane (timesats) 740 kr. 1.090 kr.
Registreringer af udenlandske tilladelser (oprettelse/ændring) i det nationale køretøjsregister (NVR) 740 kr. 1.090 kr.
Opretholdelse og ændr. af registreringer i NVR 90 kr. 90 kr.
Oprettelse af adgang til det virtuelle centralregister for køretøjer (VVR) 740 kr. 1.090 kr.
Helbredsgodkendelse og kvittering for modtagelse af statuserklæring 870 kr. 1.340 kr.
Lokomotivførerlicens 800 kr. 800 kr.
Udst. af erstatningsdok. for lokoførerlicens 240 kr. 130 kr.
Grundbeløb (afgift) 65.000 kr. 65.520 kr.
Aktivitetsafgift, sats pr. km. 0,0500 kr. 0,0504 kr
Afgift Jernbanenævnet, sats pr. km 0,0630 kr. 0,0635 kr.

Revisionen af bekendtgørelserne følger af §§ 109-111 i jernbaneloven, § 28 i byggeloven, § 23 i postloven og afsnit 2.3.1.2 i Finansministeriets budgetvejledning.