Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt en ny gebyr- og afgiftsbekendtgørelse på luftfartsområdet

19-01-2021

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse, som fastsætter gebyrer og afgifter på luftfartsområdet...

Satserne i gebyrbekendtgørelsen er beregnet på baggrund af Finansministeriets budgetvejledning: omkostninger og over-/underskud på de enkelte gebyrordninger delt med det forventede antal udstedelser på ordningen.

Safety-bidragssatsen er i Danmark blevet hævet til 4,75 kr. pr. passager i 2021 fra 4,5 kr. i 2020 i henhold til ændringen luftfartsloven. Frem til ændringerne i luftfartsloven er sat i kraft på Grønland og Færøerne, reguleres safety-satsen her i henhold til de gældende bestemmelser i den nuværende luftfartslov. Satsen er derfor fastholdt på 4,5 kr. pr. passager i Grønland og på Færøerne.

Størstedelen af de faste gebyrsatser samt satsen for gebyrer, der faktureres efter regning A1, er blevet hævet. 

Der er indført følgende nye gebyrordninger i 2021: 

  • 4A7 – Udstedelse af kompetencecertifikat droner
  • 4N1 – Onlineteoriprøve droner
  • 9E5 – Certificering og re-certificering af screenere
  • 9I1 - Operationel tilladelse
  • 9I2 – Udstedelse af LUC
  • 9I3 – Tilladelse til flyvning i flyvesikkerhedsmæssigt eller sikringsmæssigt kritiske områder samt følsomme naturområder

Gebyrerne i kapitel 9I faktureres efter regning.

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. januar 2021.

Reguleringen af gebyrerne følger dels af § 148 i Bekendtgørelse af lov om luftfart, dels af § 31 i Bekendtgørelse af lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer og dels af Finansministeriets budgetvejledning.