Høring over udkast til ny bekendtgørelse om eftersøgning og redning på luftfartsområdet gældende for Danmark og Færøerne

01-07-2021

Trafikstyrelsens bekendtgørelse er gældende for Danmark og Færøerne, mens en tilsvarende bekendtgørelse udgivet af Forsvarsministeriet er gældende for Grønland. Begge har først og fremmest til hensigt at formalisere delingen af ressortansvaret.

Reglerne om eftersøgning og redning (Search And Rescue, SAR) på luftfartsområdet er i dag fastsat i BL 7-4, Bestemmelser om flyveredningstjeneste og flyveredningscentraler, 2. udgave af 4. december 2006. Bestemmelserne gælder for hele Rigsfællesskabet. 

Ansvaret for SAR på luftfartsområdet i Grønland er imidlertid overført til Forsvarsministeriet, mens ressort for den øvrige del af Rigsfællesskabet fortsat er hos Transportministeriet (delegeret til Trafikstyrelsen).

Som konsekvens af ansvarsoverførslen har Trafikstyrelsen og Forsvarsministeriet udarbejdet udkast til to sæt stort set enslydende regler for begge ansvarsområder, der afspejler den ændrede ressortfordeling.

De to regelsæt er udarbejdet inden for rammerne af de internationale regler, der følger af ICAO’s anneks 12, og er ikke ændret væsentligt i substansen i forhold den gældende BL 7-4. De to regelsæt er dog ”slanket” i forhold til de eksisterende regler, bl.a. fordi en række detailkrav uden relevans er fjernet.

Samtidig med Trafikstyrelsens høring over udkastet til bekendtgørelse gældende for Danmark og Færøerne vil Forsvarsministeriet foretage en høring over deres udkast til bekendtgørelse gældende for Grønland.

 

Gå til Høring over udkast til bekendtgørelse for Danmark og Færøerne om eftersøgning og redning på luftfartsområdet (nyt vindue)