Bekendtgørelse om forlængelse af støtteordning for lønudgifter til kritisk personale i luftfartsselskaber er sendt i høring

18-06-2021

Med bekendtgørelsen vil luftfartsselskaber igen kunne ansøge om støtte til lønudgifter til personale, der er kritisk for opretholdelsen af selskabets driftstilladelse til erhvervsmæssig flyvning (AOC).

Der er tale om en forlængelse af tidligere støtteordninger, jf. bekendtgørelse nr. 1760/2020, som ændret ved bekendtgørelse 1918/2020 og bekendtgørelse nr. 798/2021. 

Aftalen om forlængelsen af støtteordningen for luftfartsselskabers driftslicens blev indgået af regeringen med et bredt flertal blandt Folketingets partier den 4. juni 2021.

Der kan udmøntes 27 mio. kr. (inkl. administrationsomkostninger) efter denne ordning til luftfartsselskaber med en dansk AOC og som driver passagertransport. 

Der kan søges om støtte til lønudgifter for de omfattede personalegrupper for perioden 1. juni – 30. september 2021. 

Høringsfristen for bekendtgørelsen er den 5. august 2021. 

Med forbehold for EU-Kommissionens godkendelse af ordningen vil bekendtgørelsen kunne træde i kraft enten ved udgangen af august eller i begyndelsen af september. 

 

Gå til høringen på Høringsportalen.dk (nyt vindue)