Gratis færgetransport og refusion til færgeselskaber

10-06-2021

Som en del af den politiske aftale om en sommer- og erhvervspakke får danske indenrigs færgeselskaber mulighed for at tilbyde gratis færgetransport til alle gående, cykler og biler med handicapparkeringskort i sommeren 2021.

Sommer- og erhvervspakken, der blev præsenteret den 4. juni, indeholder en række initiativer, der skal understøtte danskernes mulighed for at afholde sommerferien i Danmark.
 
Ét af initiativerne betyder, at der gives mulighed for gratis transport på færger, der sejler mellem danske havne og øer, samt ruten mellem Rønne og Ystad for gående, cykler og biler med handicapparkeringskort i sommeren 2021. 

Færgeselskaber kan søge om refusion for de mistede billetindtægter hos Trafikstyrelsen

Ordningen giver mulighed for at færgeruter, der sejler mellem to danske havne, kan få refusion for den mistede billetindtægt i perioden med gratis billetter.

Internationale færgeruter som f.eks. færgeruterne mellem Rømø-Sylt og Helsingør-Helsingborg er ikke omfattet af ordningen, ligesom diverse ”turbåde”, havnebusser og oplevelsessejladser heller ikke kan søge om refusion.

Det er frivilligt for de enkelte færgeruter, om de vil være med i ordningen. Hvis en færgerute vælger at tilbyde gratis transport, skal dette gælde i minimum 30 hele dage i perioden 1. juli til 30. september 2021, og færgeruten skal indgå en aftale om refusion.

Blanket til ansøgning om at indgå aftale om refusion findes i administrationsgrundlagets bilag 1, som også kan findes på Trafikstyrelsens hjemmeside (se link nedenfor).

Trafikstyrelsen skal have modtaget ansøgningen senest den 23. juni 2021.

Eventuelle spørgsmål vedr. ansøgningen kan sendes til: 
 

faerge@trafikstyrelsen.dk

 

Læs mere og find blanketten til ansøgning her (nyt vindue) (ikke længere i brug)