Ny sagsbehandlingsfrist ved opstilling af vindmøller, der skal luftfartsafmærkes

02-06-2021

Der indføres én samlet sagsbehandlingsfrist for myndighedernes sagsbehandling, for så vidt angår elproducerende VE-anlæg. De nye regler påvirker sagsbehandlingsfristen i sager om luftfartsafmærkning af vindmøller.

Ændringen af BL 3-11 implementerer sagsbehandlingsfristen for VE-tilladelsesprocessen, der følger af artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2018/2001/EU af 11. december 2018 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder i forhold til spørgsmålet om luftfartsafmærkning af vindmøller.

Ændringen i BL 3-11 medvirker til, at der indføres én samlet sagsbehandlingsfrist for myndighedernes sagsbehandling, for så vidt angår elproducerende VE-anlæg. Ændringen får betydning for opstillere af vindmøller, der af hensyn til luftfartssikkerheden skal afmærkes.

Ændringen skal ses i sammenhæng med lov nr. 883 af 12. maj 2021 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, biobrændstofloven, lov om naturgasforsyning og forskellige andre love, samt de bekendtgørelser om sagsbehandlingsfrister, som Energistyrelsen sendte i offentlig høring den 20. april 2021, og som findes på høringsportalen.

 

Gå til høring over udkast til bekendtgørelse om kontaktpunkt og tidsfrister for VE-tilladelsesprocessen og udkast til tre bekendtgørelser der implementerer tidsfrister for VE-tilladelsesprocessen (nyt vindue)

Gå til høring over udkast til ændring af Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller – BL 3-11 (sagsbehandlingsfrist for tilladelsesprocessen for VE-anlæg) samt tilhørende vejledning (nyt vindue)