Ny sagsbehandlingsfrist ved opstilling af vindmøller, der skal luftfartsafmærkes

22-06-2021

Reviderede bestemmelser om sagsbehandlingsfristen for elproducerende VE-anlæg.
De nye regler påvirker sagsbehandlingsfristen i sager om luftfartsafmærkning af vindmøller.

Trafikstyrelsen har udstedt en ændring til BL 3-11, der implementerer sagsbehandlingsfristen for VE-tilladelsesprocessen, der følger af artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2018/2001/EU af 11. december 2018 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder i forhold til spørgsmålet om luftfartsafmærkning af vindmøller.

Ændringen i BL 3-11 medvirker til, at der indføres én samlet sagsbehandlingsfrist for myndighedernes sagsbehandling for så vidt angår elproducerende VE-anlæg. Ændringen får betydning for opstillere af vindmøller, der af hensyn til luftfartssikkerheden skal afmærkes.

Ændringen skal ses i sammenhæng med lov nr. 883 af 12. maj 2021 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, biobrændstofloven, lov om naturgasforsyning og forskellige andre love, samt bekendtgørelse nr. 1215 af 5. juni 2021 om kontaktpunkt og tidsfrister for VE-tilladelsesprocessen.

 

Link til BL-3 serien på Trafikstyrelsens hjemmeside (nyt vindue)