Udkast til BL 1-1 sendes i høring

23-06-2021

Trafikstyrelsen sender BL 1-1 i høring bl.a. med henblik på at ophæve bestemmelserne om vedligehold, der retter sig mod luftfartøjer, som alene anvendes kommercielt/erhvervsmæssigt. Der er høringsfrist den 10. september 2021.

Certificering, styring og vedligeholdelse af luftfartøjer, som er EU-typecertificerede, og som anvendes kommercielt eller erhvervsmæssigt, vurderes at være fuldt ud EU-reguleret. 

Trafikstyrelsen vurderer derfor, at der ikke længere er grundlag for at opretholde BL 1-1 vedrørende vedligeholdelse af luftfartøjer, der anvendes kommercielt eller erhvervsmæssigt. Kravene i BL 1-1 om vedligeholdelse af disse luftfartøjer foreslås derfor ophævet. 

Luftfartøjer, der anvendes til militær-, told-, politi-, eftersøgnings- og rednings-, brandslukning, kystvagts- eller lignende aktiviteter og tjenester, er ikke omfattet af forordning (EU) nr. 2018/1139, jf. artikel 2, pkt. 3, litra a. Det er derfor fortsat nødvendigt at fastsætte nationale krav til luftfartøjer, der udfører sådanne operationer. 

Civilt dansk registrerede luftfartøjer, som benyttes til militær-, told-, politi-, eftersøgnings- og rednings-, brandslukning, kystvagts- eller lignende aktiviteter og tjenester, er i dag allerede regulereret af BL 1-1, udgave 5. Der er derfor tale om en videreførelse. Det præciseres i BL’en, at det er bestemmelserne i forordning (EU) nr. 748/2012 og forordning (EU) nr. 1321/2014, som finder anvendelse. 
Styringen af den vedvarende luftdygtighed for disse luftfartøjer, skal foretages af en CAMO eller af en CAO med styringsrettigheder.

Der er høringsfrist den 10. september 2021.

 

Gå til Høringsportalen.dk for at se høring over BL 1-1 (nyt vindue)