Udkast til BL 1-2 sendes i høring

23-06-2021

Trafikstyrelsen sender udkast til BL 1-2 i høring med henblik på at ophæve Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer, der udelukkende anvendes til privatflyvning, bortset fra firmaflyvning. Der er høringsfrist den 10. september 2021.

Certificering, styring og vedligeholdelse af dansk registrerede luftfartøjer, som er EU-typecertificerede, vurderes at være fuldt ud EU-reguleret. 

Trafikstyrelsen vurderer derfor, at der ikke længere er grundlag for at opretholde BL 1-2. 

Ophævelsen af BL 1-2, udgave 2, vil medføre, at alle vedligeholdelsesprogrammer skal være udarbejdet i henhold til relevante bestemmelser i forordning (EU) nr. 1321/2014 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og –apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der deltager i disse opgaver. 

Idet det antages, at der fortsat kan være godkendte vedligeholdelsesprogrammer, som indeholder rettigheder og privilegier i medfør af BL 1-2, udgave 2, indfører styrelsen en overgangsperiode på ét år, så det er muligt inden for rimelig tid at opdatere vedligeholdelsesprogrammet og sikre, at styring og vedligeholdelse af luftfartøjet sker i overensstemmelse med EU-reglerne på luftfartsområdet. 

Der er høringsfrist den 10. september 2021.

 

Gå til Høringsportalen.dk for at se høring over BL 1-2 (nyt vindue)