Kompetencer på luftfartsområdet i Trafikstyrelsen

19-05-2021

Der er gennemført en uvildig undersøgelse af luftfartsområdets kompetencestyring i Trafikstyrelsen.

I november 2020 gjorde en tidligere ansat Trafikstyrelsen bekendt med, at en nuværende medarbejdere i ét tilfælde fik fornyet et instruktørbevis på et uberettiget grundlag. På denne baggrund besluttede styrelsens direktør at få gennemført en uvildig undersøgelse af det konkrete forhold samt af luftfartsområdets generelle kompetencestyring i Trafikstyrelsen. Revisionsfirmaet Deloitte blev efter et miniudbud udvalgt til at gennemføre undersøgelsen. 

Undersøgelsen, der er inddelt i to spor (et individuelt spor og et systemisk/organisatorisk spor), har afdækket nogle interne uregelmæssigheder, som ikke har haft flyvesikkerhedsmæssige (safety) konsekvenser, men som ikke er acceptable. Der var konkret tale om en situation, hvor medarbejdere - selvom dette ikke var tilfældet - havde registreret deltagelse i et delelement af et forløb, hvor deres luftfartstekniske kompetencer skulle vedligeholdes. Deloitte er i rapporten tillige fremkommet med en række anbefalinger, der skal medvirke til, at styrelsen fremover undgår en lignende situation.

Trafikstyrelsen tager det skete meget alvorligt og har iværksat et fokuseret arbejde, der får taget hånd om Deloittes anbefalinger og dermed også sikrer, at det skete ikke gentager sig. Det er centralt for Trafikstyrelsen, at alle og især luftfartsbranchen har tillid til styrelsen og dens arbejde. Luftfartsbranchen vil blive orienteret om undersøgelsen på det førstkommende møde i Branchepanelet for Luftfart den 27. maj 2021.     

Deloittes undersøgelsesrapport kan læses her: