EU-Domstolen har afsagt dom vedr. pilotstrejken i SAS i 2019

24-03-2021

EU-Domstolen har afgjort, at en varslet og lovlig strejke blandt SAS’ piloter ikke udgør en ’usædvanlig omstændighed’

EU-Domstolen har i går, den 23. marts 2021, afsagt dom i en sag om, hvorvidt en pilotstrejke, som den der blev gennemført af SAS’ piloter i foråret 2019, kan betragtes som en ’usædvanlig omstændighed’ i henhold til flypassagerrettighedsforordningen (261/2004) og dermed fritage flyselskabet – i dette tilfælde SAS – for at betale kompensation for aflysninger og forsinkelser.

Af EU-Domstolens afgørelse fremgår det, at en strejke blandt et flyselskabs egne piloter ikke er at anse som en ’usædvanlig omstændighed’, når strejken er varslet og lovligt iværksat. Dette betyder, at flyselskabet vil være forpligtet til at udbetale kompensation til de passagerer, der grundet strejken havde fået aflyst deres fly eller oplevede lange forsinkelser.

Der er tale om en såkaldt præjudiciel afgørelse truffet på baggrund af en anmodning indgivet af Attunda tingsrätt (byretten i Attunda, Sverige). Ved den svenske byret såvel som ved Københavns Byret er der anlagt sager mod SAS på baggrund af pilotstrejken i 2019.

På baggrund af afgørelsen fra EU-Domstolen forventes det, at den svenske byret og Københavns Byret nu vil kunne fortsætte behandlingen af disse sager.

Trafikstyrelsen vil derfor afvente udfaldet af de anlagte sager ved Københavns Byret for at få afklaret betydningen for styrelsens sagsbehandling, herunder for de sager som allerede er modtaget af styrelsen, men som har været sat i bero som følge af de anlagte sager ved domstolene.