Forlængelse af gyldighedsperioden af sikkerhedsrådgiverbeviser (farligt gods)

23-03-2021

Sikkerhedsrådgiverbeviser udstedt efter bekendtgørelse nr. 543, der udløber eller er udløbet i perioden 1. marts 2020 til 1. september 2021, vil være gyldige til og med den 30. september 2021.

Trafikstyrelsen har i det vedlagte brev dispenseret fra den fastsatte bestemmelse om, at sikkerhedsrådgiverbeviser har en gyldighedsperiode på 5 år (bekendtgørelse nr. 543 af 12. juni 2012 om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods).

Trafikstyrelsen lægger i dispensationen vægt på, at det har været nødvendigt at udskyde afholdelsen af repetitionseksamener for sikkerhedsrådgivere pga. restriktionerne som følge af COVID-19.

Der er derfor en gruppe af sikkerhedsrådgivere, der ikke har haft mulighed for at gå til repetitionseksamen i denne periode.

Dispensationen betyder, at sikkerhedsrådgiverbeviser udstedt efter bekendtgørelse nr. 543 af 12. juni 2012, der udløber eller er udløbet i perioden 1. marts 2020 til 1. september 2021, vil være gyldige til og med den 30. september 2021.

Linket er fjernet per 17-02-2023