Høring over bekendtgørelse om genindførelse af støtteordning for lønudgifter til kritisk personale i luftfartsselskaber

29-03-2021

Luftfartsselskaber vil igen kunne ansøge om støtte til lønudgifter til personale, der er kritisk for opretholdelsen af driftstilladelse til erhvervsmæssig flyvning.

Der er tale om en genindførelse af den støtteordning, der blev indført i efteråret 2020, jf. bekendtgørelse nr. 1760/2020 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1918/2020. 

Aftalen om genindførelsen af støtteordningen for luftfartsselskabers driftslicens blev indgået af regeringen med et bredt flertal blandt Folketingets partier den 19. marts 2021.

Der kan udmøntes 30 mio. kr. (inkl. administrationsomkostninger) efter denne ordning til luftfartsselskaber med en dansk AOC og som driver passagertransport. Der kan søges om støtte til lønudgifter for de omfattede personalegrupper for perioden 1. januar – 31. maj 2021. 

Høringsfristen for bekendtgørelsen er den 12. april 2021. Med forbehold for EU-Kommissionens godkendelse af ordningen vil bekendtgørelsen kunne træde i kraft enten ved udgangen af april eller i begyndelsen af maj. 

 

Gå til høringen på Høringsportalen.dk (nyt vindue)