Nye og flere aktuelle data om den kollektive trafik

24-03-2021

Trafikstyrelsen har netop offentliggjort flere nye data på passagertal.dk. Her er det muligt at finde information om den kollektive trafik for bus, tog, letbane, metro og fly.

Som noget nyt er det nu muligt at se antallet af rejsekortrejser fordelt på de forskellige ugedage, måneder og år.  Det er også muligt at se antallet af påstigere på de enkelte tog- og metrostationer i Danmark. Der er yderligere kommet data på antallet af passagerer i en række mindre danske lufthavne. 

De nye data viser tydeligt, at Covid-19 har sat sit præg på den kollektive trafik.

Der var f.eks. ca. 10 mio. færre påstigere i metroen og hos S-tog i december 2020, hvilket svarer til ca. halvdelen, hvis man sammenligner med december 2019. Antallet af rejsekortsrejser er stort set også halveret i samme periode.

Ligeledes er det tydeligt at se, at Covid-19 har påvirket antallet af udenrigspassagerer i de mindre danske lufthavne, der er faldet markant i 2020.

Trafikstyrelsen indsamler løbende data om den kollektive transport og udarbejder en lang række statistikker over blandt andet antal passagerer i tog, bus, letbane, metro og fly.

Alle disse offentliggøres på www.passagertal.dk.

På passagertal.dk er statistikken frit tilgængelig for både trafikselskaber, medier og øvrige interesserede. For at gøre det nemt at arbejde videre med informationerne ligger data i Excel-format.

Hjemmesiden opdateres løbende med ny data.

 

Link til Passagertal.dk

Link til Passagertal.dk (nyt vindue)