Nyt stationskatalog på passagertal.dk

01-11-2021

Trafikstyrelsen har netop offentliggjort et stationskatalog på passagertal.dk. Her er det muligt at finde information for alle danske jernbanestationer om bl.a. antal togrejsende, antal togafgange og information om stationsoplandet.

Som noget nyt er det nu muligt at se statistiske data for alle Danmarks over 500 forskellige stationer i et nyt stationskatalog. Det er muligt at finde information om antallet af påstigere i togene, boliger og arbejdspladser i stationsoplandet, afgange pr. togoperatør og rejsekortsrejser på den enkelte tog-, letbane- og metrostation i Danmark. For stationer på den statslige jernbane findes der yderligere en top-10 over de største rejserelationer med tog.

I stationskataloget kan det f.eks. ses, at knap 20 % af de togrejsende fra Aalborg Station i 2017 rejste til Aarhus H., mens 15 % af passagererne fra Odense Station rejste til København H. På Nyborg Station var der ca. 750.000 påstigere i 2019 fordelt på 15.000 togafgange, og de fleste af disse rejste til Odense Station eller København H. For Vejle Station findes over 6.000 arbejdspladser inden for en radius af 500 meter fra stationen, og i 2020 blev der foretaget knap 200.000 rejser med Rejsekort.

Oversigten er baseret på de data, som Trafikstyrelsen har modtaget fra trafikselskaber og togoperatører. Styrelsen tager forbehold for, at nogle data kan være ændret i forhold til tidligere publicerede data. Endvidere kan data afvige fra anden statistik grundet opgørelsesmetode, kilder mv. 

Trafikstyrelsen indsamler løbende data om den kollektive transport og udarbejder en lang række statistikker over blandt andet antal passagerer i tog, bus, letbane, metro og fly. 

Disse data offentliggøres på www.passagertal.dk. 

På passagertal.dk er statistikken frit tilgængelig for både trafikselskaber, medier og øvrige interesserede. 

Hjemmesiden opdateres løbende med nye data.