Regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb på jernbaneområdet

08-11-2021

Trafikstyrelsen sender et udkast til den årlige reguleringsbekendtgørelse på jernbaneområdet i høring. Der er høringsfrist den 3. december 2021.

Udkastet til bekendtgørelsen regulerer de beløb for erstatning og forsikring, som gælder for jernbaneinfrastrukturforvaltere, jernbanevirksomheder og andre virksomheder, der er certificeret i henhold til Jernbanelovens § 11. Bekendtgørelsen vil være gældende for forsikrings- og erstatningsbeløb i perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022.

Det forventes, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2022.