Revision af gebyrbekendtgørelserne på post- og jernbaneområdet er sendt i høring

03-11-2021

Trafikstyrelsen har udarbejdet udkast til nye bekendtgørelser, der regulerer gebyrer og afgifter på post- og jernbaneområdet. Der er frist for høringssvar den 18. november 2021.

Gebyrer og afgifter reguleres med virkning fra den 1. januar 2022.  

Tre gebyrer sættes op, et gebyr sættes ned og tre gebyrer fastholdes.

Derudover reguleres en række gebyrer og afgifter, der er fastsat i henholdsvis postloven og jernbaneloven, med pris- og lønudviklingen. 

Satser i 2021 og 2022 fremgår nedenfor.

Gebyr/afgift

Sats 2021

Sats 2022

Post

Formålsbestemt gebyr pr. 1.000 befordrede adresserede forsendelser  3,31 kr.  3,35 kr.
Gebyr efter regning post (timesats)  1.160 kr.  1.160 kr.

Jernbane

Gebyr efter regning jernbane (timesats)  1.090 kr.  1.440 kr.
Opretholdelse og ændr. af registreringer i NVR  90 kr.  75 kr.
Helbredsgodkendelse og kvittering for modtagelse af statuserklæring  1.340 kr.  1.630 kr.
Lokomotivførerlicens 800 kr.   800 kr.
Udst. af erstatningsdok. for lokoførerlicens 130 kr.   130 kr.
Grundbeløb (afgift) 65.520 kr.  66.241 kr.
Aktivitetsafgift, sats pr. km.  0,0504 kr.    0,0510 kr.
Afgift Jernbanenævnet, sats pr. km 0,0635 kr.    0,0642 kr. 

Formålet med reguleringen af gebyrerne er at bringe balance mellem styrelsens indtægter og omkostninger. Reguleringen foretages med udgangspunkt i Finansministeriets budgetvejledning.

Nærmere information om reguleringen er tilgængeligt på høringsportalen. Eventuelle bemærkninger til udkastet skal sendes til nedenstående mailadresse senest den 18. november 2021:  

Høringssvar sendes til:
info@trafikstyrelsen.dk

CC denne mailadresse:

Mærk venligst mailen med j.nr. 2021-023871, hvis det er vedr. post og 2021-023873, hvis det er vedr. jernbanen.

Links til høringerne på Høringsportalen.dk

Se høring over gebyrbekendtgørelse på jernbaneområdet (nyt vindue)

Se høring over gebyrbekendtgørelse på postområdet (nyt vindue)