Ny rapport viser højt sikkerhedsniveau på de danske jernbaner

08-10-2021

Trafikstyrelsen har netop offentliggjort den årlige sikkerhedsrapport på jernbaneområdet for 2020. Rapporten viser, at sikkerhedsniveauet på jernbaneområdet for 2020 ligger på et højt niveau.

Den årlige sikkerhedsrapport giver et overblik over udviklingen i sikkerheden på den danske jernbane samt styrelsens arbejde med jernbanesikkerhed. Den viser, at de danske jernbaner fortsat holder et højt sikkerhedsniveau med 0,11 alvorlige personulykker pr. 1 mio. tog-km, set over en 5-årig periode.

Dette tal ligger et stykke under det nationale sikkerhedsmål på 0,3 alvorlige personulykker pr. 1 mio. tog-km.

Den fortsatte høje sikkerhed på de danske jernbaner glæder Trafikstyrelsens direktør Carsten Falk Hansen:

”Vi er glade for at se, at tallene igen i år viser, at vi fastholder det høje sikkerhedsniveau på jernbanerne i Danmark. Det er i overensstemmelse med de overordnede konklusioner i vores tilsyn, der viser, at der bliver arbejdet seriøst med sikkerheden. Det betyder også, at vi bibeholder vores placering langt under de nationale sikkerhedsmål på området”, udtaler han i forbindelse med rapportens offentliggørelse.

Storebæltsulykken har fortsat indflydelse på tilsyn

Selv om antallet af væsentlige ulykker er steget fra 15 i 2019 til 17 i 2020, er antallet af dræbte faldet fra 16 i 2019 til 9 i 2020. Dette fald skal ses i lyset af den tragiske ulykke på Storebæltsbroen i 2019, som kostede 8 personer livet. Ulykken har også haft indflydelse på Trafikstyrelsens løbende tilsyn i 2020, da der har været et fortsat særligt fokus på godsoperatører, der anvender lommevogne på de danske jernbaner.

Rapporten konkluderer desuden, at 2020, grundet COVID-19, har været et usædvanligt år for transport på jernbane. Restriktioner i vores bevægelsesfrihed har bl.a. medført betydelige fald i antallet af togrejsende samt langt færre person-tog-kilometer og billetindtægter.

Over en årrække har der været en tendens til et faldende antal alvorlige personulykker pr. tog-km. Det er en tendens, som ud fra de nuværende data ser ud til at fortsætte i 2021.