Udbud af konsulentrådgivningsydelser inden for jernbanesikkerhed

21-09-2021

Trafikstyrelsen har offentliggjort en udbudsbekendtgørelse om udbud af konsulentrådgivningsydelser inden for jernbanesikkerhed.

Trafikstyrelsen udbyder en rammeaftale om konsulentrådgivningsydelser inden for jernbanesikkerhed og interoperabilitet på jernbaneområdet, herunder teknisk bistand til styrelsens myndighedsbehandling.

Styrelsen ønsker at kunne benytte tekniske eksperter ved bl.a. behandling af ansøgninger om ibrugtagningstilladelse til ændringer af infrastruktur og køretøjer, samt til behandling af ansøgninger om godkendelse af assessorteams og tekniske og trafikale sikkerhedsregler.

Den tekniske bistand vedrører almindelig sagsbehandling ved spidsbelastninger med mange ansøgninger i styrelsen. Herudover kan rådgiverne blive inddraget i regeludviklingsprojekter m.m.

Kontrakten er en 4-årig rammeaftale, med en maksimal økonomisk ramme på 12 mio. kr. Der er tilbudsfrist den 25. oktober 2021.

Styrelsen opfordrer alle interesserede virksomheder til at byde på opgaven.

 

Læs mere om udbuddet her

Udbud af rammeaftale om konsulentrådgivningsydelser inden for jernbanesikkerhed