Udgivelse af ny bekendtgørelse om eftersøgning og redning på luftfartsområdet gældende for Danmark og Færøerne

09-09-2021

Trafikstyrelsens bekendtgørelse er gældende for Danmark og Færøerne, mens en tilsvarende bekendtgørelse udgivet af Forsvarsministeriet er gældende for Grønland. Begge har først og fremmest til hensigt at formalisere delingen af ressortansvaret.

Reglerne om eftersøgning og redning (Search And Rescue, SAR) på luftfartsområdet har hidtil været fastsat i BL 7-4, Bestemmelser om flyveredningstjeneste og flyveredningscentraler, 2. udgave af 4. december 2006. Denne BL har været gældende for hele Rigsfællesskabet.

Ansvaret for SAR på luftfartsområdet i Grønland er imidlertid overført til Forsvarsministeriet, mens ressort for den øvrige del af Rigsfællesskabet fortsat er hos Transportministeriet (delegeret til Trafikstyrelsen).

Som konsekvens af ansvarsoverførslen udgiver Trafikstyrelsen og Forsvarsministeriet derfor to sæt stort set enslydende regler for begge ansvarsområder, der afspejler den ændrede ressortfordeling.

De to regelsæt er i overensstemmelse med de internationale regler, der følger af ICAO’s anneks 12, og er ikke ændret væsentligt i substansen i forhold den gældende BL 7-4.

 

Gå til bekendtgørelse for Danmark og Færøerne om eftersøgning og redning på luftfartsområdet (nyt vindue)

Gå til bestemmelser om ophævelse af bestemmelser om flyveredningstjeneste og flyveredningscentraler (3. udgave af 7. september 2021) (nyt vindue)