CEF Transport Newsletter April 2022

25-04-2022

For an English summary, please see below. Velkommen til dette CEF Newsletter, som fokuserer på igangværende og kommende ansøgningsrunder.

For at fremskynde investeringerne i såvel alternative brændstoffer som militær mobilitet, har Kommissionen valgt at fremrykke evalueringen af ansøgninger indenfor de to prioriteter. På den baggrund blev der før påske afholdt et CEF- komitemøde, hvor Kommissionen fremlagde deres indstilling til hvilke ansøgninger, der skulle imødekommes. Kommissionens indstilling blev godkendt af medlemsstaterne.
Inden for de to prioritetsområder, var der ikke nogen ansøgninger med dansk deltagelse, som kvalificerede sig. Resultatet af ansøgningsrunden er offentliggjort, og kan findes i linket nedenfor.
Nederst i linket, findes en oversigt over de projekter inden for henholdsvis alternative brændstoffer og militær mobilitet, som er godkendt til CEF-støtte. Disse oversigter kan give et indtryk af typen og bredden af de ansøgninger, der er blevet indsendt.
For de øvrige CEF-ansøgninger, indsendt i januar 2022, kan det oplyses, at Kommissionen har berammet et møde i CEF-komiteen til den 21. juni 2022, hvor Kommissionens indstilling til de ansøgninger, der kan modtage CEF-støtte, foreligges. Efterfølgende offentliggøres resultatet af ansøgningsrunden.

Kommende ansøgningsrunder

Den næste CEF-ansøgningsrunde er allerede i gang, og den vedrører prioriteten om alternative brændstoffer. For denne prioritet er der tale om en såkaldt rullende, eller fortløbende, ansøgningsrunde, hvor der er ansøgningsfrist to gange om året, næste gang den 7. juni 2022, og efterfølgende den 10. november 2022.
Ved alle CEF-ansøgninger skal ansøgeren sikre sig medlemsstatens godkendelse forud for indsendelsen af ansøgningen. Ved hver ansøgningsrunde fastlægges processen og de forskellige deadlines for at opnå denne godkendelse i en nyhed, som opslås på Transportministeriets hjemmeside.
Eksempel påen lignende nyhed fra Transportministeriet kan ses i linket nedenfor.
Som en følge af den aktuelle situation i Ukraine, har man fra Kommissionens side ønsket at fremskynde ansøgningsmulighederne for prioriteten vedrørende militær mobilitet. Den kommende ansøgningsrunde på dette område forventes opslået medio maj 2022. Ansøgningsfristen forventes at være ultimo september 2022. Ved ansøgningsrundens annoncering vil Transportministeriet samtidig offentliggøre en nyhed med de danske frister og procedurer for at opnå en godkendelse af ansøgningen. Det forventes, at fristen for indsendelse af en projektbeskrivelse vil være medio juni 2022.
Den næste store CEF-ansøgningsrunde, hvor det vil være muligt at søge på alle de øvrige prioriteter, som det også var tilfældet i januar 2022, forventes annonceret 13. september 2022. Ansøgningsfristen er planlagt til midten af januar 2023, ligesom de danske frister for godkendelse af en ansøgning først forventes offentliggjort til september.

Connecting Europe Days

De tidligere TEN-T days, der før coronatiden blev holdt hvert andet år, hedder fremover Connecting Europe Days, og er planlagt til at blive holdt 28.-30. juni 2022 i Lyon, Frankrig. Det foreløbige program er blevet offentliggjort og kan findes her
Som ved tidligere lejligheder er det muligt at tilmelde sig og deltage for egen regning. Fra dansk side forventes officiel deltagelse i såvel udstillingsområdet som ved diverse møder. Arrangementet kan være en god anledning til at mødes med danske og andre europæiske transportfolk.

Nye EU-forordninger og direktiver på transportområdet er på vej
Foruden håndteringen af de mange CEF-ansøgningsrunder, og den nylige afslutning af Action Status Report (ASR)-øvelsen for de igangværende CEF-projekter, er der en del fokus på forhandlingerne om revisionen af en række forordninger og direktiver på transportområdet. Der er tale om tre lovtekster, som er tæt bundet sammen, og hvor Kommissionen i anden halvdel af 2021 fremlagde deres forslag til revisioner:

  • TEN-T forordningen
  • ITS-direktivet
  • AFI-direktivet, der fremover forventes at blive til en forordning.

Forhandlingerne om de tre lovtekster er i fuld gang under det franske formandskab.

Yderligere information

Fra sommeren 2021 har CEF-området i Transportministeriet været varetaget af Elise Regitze Voss, der kan kontaktes på erv@trm.dk. I Trafikstyrelsen varetages CEF-området fortsat af Henrik Tornblad, der kan kontaktes på htor@trafikstyrelsen.dk.

Brief English Summary

Following the major and first CEF 2 call, which was concluded in January 2022, the Commission has speeded up the assessment of the applications for two of the priorities: Alternative fuels and military mobility. Their recommendation on which applications to accommodate was recently confirmed by the CEF Committee.
The next call for alternative fuel is already open with a deadline on June 7th 2022, followed by the next deadline of November 10th 2022.
In view of the situation in Ukraine, it has been decided to advance the next call within the military mobility priority, probably already on May 12th 2022, and with a possible deadline by the end of September 2022. The Danish deadline for receiving project descriptions is planned for Mid-June.
The next general CEF application call is expected to be launched by September 13th 2022, with an expected deadline by Mid-January 2022. This call will include all other priorities than the ones related to alternative fuel and military mobility.
On the link underneath you can see the programme for the upcoming even entitled “Connecting Europe Days”. The event is planned from 28th till 30th of June 2022 in Lyon, France, and you are free to enrol.
For additional information, please feel free to contact:
Elise Regitze Voss,Ministry of Transport, erv@trm.dk.
Henrik Tornblad,The Danish Civil Aviation and Railway Authority, htor@trafikstyrelsen.dk.

Læs mere her:

Resultat af undersøgelsen kan ses på European Climate Infrastructure and Environment Executive Agency

Transportministeriets nyhed om CEF-ansøgningsrunden

Program til Connecting Europe Days