DroneForum med veloplagt og nysgerrig branche

21-04-2022

For første gang siden 2019 har Droneteamet afholdt det årlige DroneForum. Det skete d. 17. marts og d. 6. april i hhv. Aarhus og København. Dagsordenen for begge arrangementer var vores gennemgang og bemærkninger til den ’nye’ dronelovgivning, som trådte i kraft d. 1. januar 2020.

Det var en veloplagt og nysgerrig branche, der deltog, og interessen for arrangementet var ikke til at overse, da vi i begge byer blev mødt af det største antal deltagere ved et DroneForum hidtil.

Grundet Corona har droneteamets traditionelle DroneForum været suspenderet på trods af, at ny lovgivning trådte i kraft, bedst som vi gik ind i Coronaens år 2020. Kombinationen af nedlukning og ny lovgivning kunne mærkes på deltagerantallet. Mens DroneForum i de forgangne år typisk har ligget på omtrent 100 deltagere pr. sted, kunne vi i år byde velkommen til hhv. 110 deltagere i Aarhus og hele 200 tilmeldte i København.

Netop fordi det var det første møde siden den nye lovgivning trådte i kraft, var der lagt an til en gennemgang af netop lovgivningen fra A-Å. Der var noget for alle operatører i branchen, og både lyttelysten og spørgelysten var god i løbet af hele arrangementet, som dermed var præget af en lige så stor del af dialog.

Dialogen gav deltagerne svar på mange spørgsmål, der omhandlede alt fra afstandskrav til beboelsesejendomme til sagsbehandlingstider ved specielle operationer. Vi fik mange spørgsmål, som blev taget med til videre diskussion intern i teamet: 

Netop denne type dialog med branchen er med til at skærpe vores fokus på blinde punkter i formidlingen af reglerne og gøre os bedre i vores informationsindsats."

Lars Korsholm, Kontorchef for Luftfart 1

Udover vores egen gennemgang af forordninger og bekendtgørelser, havde vi også inviteret eksterne repræsentanter fra forskellige dele af branchen i form af NAVIAIR, UAS Denmark og Niras. Hver især beskæftiger de sig med særlige områder indenfor rammerne af de fælleseuropæiske og danske droneregler. 

UAS Denmark og NAVIAIR havde særligt fokus på den udviklende del af lovgivningen. Michael Larsen fra UAS Denmark gennemgik dronetestcenterets facilitering af eksperimentelle droneoperationer, som enten et trænings- eller et udviklingsredskab. Christian Clemmensen gennemgik NAVIAIRs arbejde med at opbygge infrastruktur til droneområdet.

Som et sidste oplæg til inspiration for deltagerne, var Søren Rolin fra NIRAS inviteret til at gennemgå, hvordan han i løbet af 2021 arbejdede på at skaffe NIRAS en operationel autorisation på baggrund af risikovurderingsmetoden SORA til både information og inspiration.

At de nu veloverståede DroneForum-arrangementers sigte mod at give både information og inspiration, blev taget vel imod, fik vi både at vide under afholdelsen af arrangementerne og gennem en håndfuld tilbagemeldinger efterfølgende. 

Vi glæder os allerede til DroneForum 2023!