Høring over ny udgave af BL om procedurer for tale-radiokommunikation

06-04-2022

Trafikstyrelsen har til hensigt at foretage nogle justeringer i BL 7-14 pr. 1. juli 2022

Den eksisterende BL 7-14, Bestemmelser om procedurer for tale-radiokommunikation, 10. udgave fra 2017 skal opdateres i overensstemmelse med ændringer i standarder og anbefalinger fra den internationale luftfartsorganisation, ICAO. Af hensynet til så vidt muligt at have et ensartet regelgrundlag i Rigsfællesskabet, opdateres BL’en tillige som konsekvens af ændringer i EU-reglerne.

 

Ændringerne vedrører bl.a. kørsel med køretøjer på flyvepladsers manøvreområde, kaldesignaler for luftfartøjer, etablering af kommunikation, Bilag 1 (Standardord, tal og standardudtryk) samt Bilag 2 (Eksempler på anvendt fraseologi)

 

Reglerne foreslås at træde i kraft 1. juli 2022.

 

Læs mere

Høringsportalen