BL 6-05 om helbredskrav er blevet revideret

20-12-2022

BL 6-05 om helbredskrav er blevet opdateret med henblik på at gøre reglerne for helbredsgodkendelse i luftfart lettere tilgængelige.

Siden BL 6-05A trådte i kraft i 2005, har (EU) forordning 1178/2011 og (EU) forordning 2015/340 overtaget reguleringen af langt de fleste helbredskrav for luftfartspersonel. Formålet med opdateringen af bestemmelsen har således været at tilpasse den til de gældende regler på helbredsområdet.

Ved opdateringen er det endvidere bestemt, at AFIS-operatører og AFIS-operatørelever skal opfylde kravene til en klasse 2-helbredsgodkendelse, som beskrevet i (EU) forordning 1178/2011. Dette er dog med undtagelse af helbredsgodkendelsens gyldighed ved graviditet, hvor det er bestemt, at gyldighedsperioden skal følge de regler, som er fastsat for klasse 3-helbredsgodkendelser, og som fremgår af (EU) forordning 2015/340.

Det er også bestemt, at luftfartøjsførere af ultralette luftfartøjer, herunder gyroplaner, skal opfylde kravene til en LAPL-helbredsgodkendelse, som beskrevet i (EU) forordning 1178/2011. Opdateringen af BL 6-05 samler dermed alle regler for helbredsgodkendelse i luftfart i én BL

Se BL 6-05 Bestemmelser om helbredskrav (nyt vindue)