Ny BL 6-65 om nationale certifikatrettigheder, der ikke er omfattet af forordning (EU) No 1321/2014, Part-66, AML

20-12-2022

Reglerne gælder for flyteknikeres rettigheder til at kontrollere og frigive et Bilag I-luftfartøj på dansk register til luftdygtighed.

De nye regler muliggør, at en AML (Aircraft Maintenance Licence) certifikatindehaver fremover kan opnå grupperettigheder til bilag 1 luftfartstøjstyper, uden at være i besiddelse af en individuel uddannelse på den enkelte type. Hvis Trafikstyrelsen vurderer, at luftfartøjstypers konstruktion og systemer er sammenlignelige, kan de påtegnes i grupper, og rettigheder for den enkelte luftfartøjstype vil være omfattet af gruppepåtegningen.

 

Gruppepåtegning kan påtegnes ved følgende grupper:

  • Enmotors stempelmotor flyvemaskiner.
  • Svævefly og motorsvævefly.

 

Reglerne træder i kraft den 1. januar 2023.

Se BL 6-65 Bestemmelser om nationale certifikatrettigheder, der ikke er omfattet af forordning (EU) No 1321/2014, Part-66, AML (nyt vindue)