Flyselskaber får advarsel efter nøl med tilbagebetaling af ubrugte flybilletter

20-12-2022

Københavns Politi har afsluttet behandlingen af Trafikstyrelsens politianmeldelse af 10 flyselskaber under COVID-19-pandemien. Flyselskaberne får en advarsel for ikke at overholde tilbagebetalingsfristen.

I december 2020 og januar 2021 politianmeldte Trafikstyrelsen 11 flyselskaber for ikke at overholde styrelsens påbud af 13. oktober 2020.

Af påbuddet fremgik det, at flyselskaberne skulle overholde passagerrettighedsforordningens frist på syv dage i forhold til at tilbagebetale passagerernes ubrugte flybilletter. Hensigten var, at flyselskaberne kunne idømmes en straf, som desuden ville have en afskrækkende virkning.

Anklagemyndigheden har nu vurderet sagen og besluttet at give et tiltalefrafald til Aegean Airlines, Air France, Brussels Airlines, EasyJet, KLM, Ryanair, SAS, TAP, Thai Airways og Vueling. Afgørelserne tager bl.a. højde for de særlige forhold, der var som følge af COVID-19-pandemien.

Tiltalefrafaldet betyder, at Anklagemyndigheden anser flyselskaberne som skyldige, men at sagen ikke bliver afgjort i retten. I stedet har flyselskaberne fået en advarsel og er blevet oplyst om, at hvis de overtræder lovgivningen igen, må de forvente at blive straffet.

Trafikstyrelsen vurderer, at påbuddet og politianmeldelsen har haft en skærpende effekt, da passagererne i de berørte sager efterfølgende har modtaget den refusion, som de var berettigede til at modtage.

Kontorchef i Trafikstyrelsen, Line Elikofer:

Vi kan konstatere, at flyselskaberne generelt har iværksat tiltag, der sikrer en hurtigere tilbagebetaling af ubrugte flybilletter, eksempelvis ved automatisering af deres tilbagebetalingsprocesser og ved at ansætte flere medarbejdere. Samlet set vurderer vi, at anklagemyndighedens advarsel fremadrettet vil have en positiv effekt på flyselskabernes sagsbehandlingsprocesser, der medvirker til at beskytte forbrugerne. Det er vi tilfredse med.

Det skal bemærkes, at Anklagemyndigheden endnu ikke har afsluttet behandlingen af Trafikstyrelsens politianmeldelse af flyselskabet Norwegian.