Ny bekendtgørelse om ansøgning til at blive udpeget som overensstemmelsesvurderingsorgan på droneområdet og udpegning af DANAK til akkreditering af disse virksomheder og organisationer

16-12-2022

Trafikstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om, hvordan en virksomhed eller organisation kan ansøge om at blive notificeret overensstemmelsesvurderingsorgan på droneområdet, og
at DANAK udpeges til at akkreditere og overvåge disse virksomheder og organisationer.

Ifølge droneproduktforordningen (Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/945 af 12. marts 2019 om ubemandede luftfartøjssystemer og om tredjelandsoperatører af ubemandede luftfartøjssystemer) skal en virksomhed eller en organisation akkrediteres og notificeres, hvis den ønsker at udføre overensstemmelsesvurderinger af droner.

 

Efterfølgende kan overensstemmelsesvurderede droneprodukter markedsføres på det danske og europæiske marked.

 

Formålet med bekendtgørelsen er at fastsætte regler, så de virksomheder og organisationer, der ønsker at blive notificeret til at skulle godkende droneprodukter, ved, hvor de skal henvende sig i forbindelse med at opnå akkrediteringen og notificeringen af virksomheden eller organisationen.

 

Bekendtgørelsen indeholder også bestemmelser om, at Den Danske Akkrediteringsfond (DANAK) udpeges til at akkreditere og overvåge de virksomheder eller organisationer, som ønsker at blive notificeret til at udføre overensstemmelsesvurdering af droneprodukter.

 

Se bekendtgørelse om ansøgning om at blive notificeret overensstemmelsesvurderingsorgan og om, at visse opgaver på droneområdet udføres af DANAK (åbner i nyt vindue)