Ny udgave af BL 7-20 om restriktionsområder

21-12-2022

Trafikstyrelsen har foretaget nogle ændringer i BL 7-20, som har virkning fra 23. marts 2023. Ændringerne indebærer bl.a. tilføjelsen af 5 permanente restriktionsområder og en lempelse af tilladelseskravet.

Der er tilføjet 5 (hidtil midlertidige restriktionsområder fra AIP SUP) til BL’en, hvorved disse gøres permanente. Der er desuden, efter ønske fra luftfartsbranchen, foretaget en lempelse af kravet om forudgående tilladelse til flyvning i de permanente områder. Endelig er der foretaget justeringer af bestemmelserne om etablering af midlertidige restriktionsområder som følge af en ændring af luftfartsloven pr. 1. januar 2022.
 

Reglerne træder i kraft 1. januar 2023, men har først virkning fra 23. marts 2023 af hensyn til publicering af restriktionsområderne i AIP.

 

Se BL 7-20 på Trafikstyrelsens hjemmeside (nyt vindue)

Se BL 7-20 på Retsinformation (nyt vindue)

Se høringsnotaterne på Høringsportalen (nyt vindue)