Nye regler om etablering af lufttrafiktjeneste

21-12-2022

Trafikstyrelsen har udgivet en revideret udgave af BL 7-21 gældende for Danmark fra 1. januar 2023 og for Færøerne og Grønland fra 1. januar 2024.

De hidtil gældende bestemmelser i BL 7-21, 5. udgave, der også er reguleret i ATM/ANS-forordningen gældende for Danmark og BL 7-5 gældende for Færøerne og Grønland, er fjernet i den nye BL 7-21, 6. udgave. Der er også sket en justering af kravene om etablering af lufttrafiktjeneste.

Der er med den nye udgave bl.a. lempede krav for etablering af AFIS og meldekontor, med mulighed for mere fleksibel åbningstid. Der er desuden fjernet en række specifikke krav til lokaler m.m.

De nye regler understøtter konceptet fjernbetjent lufttrafiktjeneste (Remote Tower Operations).

Reglerne træder i kraft 1. januar 2023, for Færøerne og Grønland dog først med virkning fra 1. januar 2024.

 

Se BL 7-21 på Trafikstyrelsens hjemmeside (nyt vindue)

Se BL 7-21 på Retsinformation (nyt vindue)

Se høringsnotaterne på Høringsportalen (nyt vindue)