Offentlig høring af miljøkonsekvensrapporten for nye perroner og gangtunnel på Ny Ellebjerg Station

12-12-2022

Metroselskabet ønsker at etablere nye perroner og en gangtunnel ved Øresundsbanen på Ny Ellebjerg Station. Projektet miljøvurderes af Trafikstyrelsen.

Foto: Metroselskabet

Med aftalen om en moderne jernbane – udmøntning af Togfonden DK af 14. januar 2014 og akt 124 af 19. juni 2014 – er det besluttet at igangsætte en undersøgelse af et projekt om nye perroner og gangtunnel m.v. i forbindelse med Øresundsbanen ved Ny Ellebjerg Station.

De nye perroner langs Øresundsbanen etableres som to sideliggende perroner, der forbindes til det øvrige stationsområde via Metroselskabets underjordiske omstigningsområde, og får direkte adgang til Følager og Gammel Køge Landevej.

Der er blevet undersøgt flere muligheder for at sikre forbindelse på tværs af Øresundssporene. 

Én løsning er en gangbro over Øresundssporene. En anden løsning er en gangtunnel under Øresundssporene. Det er besluttet, at der etableres en gangtunnel.

Konkret omfatter projektet: 

  • Etablering af 320 m lange og ca. 3 m brede sideperroner langs Øresundsbanen (spor 21 og 22).
  • Etablering af en gangtunnel under Øresundsbanen for enden af de to perroner mod øst, dvs. ved Ny Ellebjerg Station.
  • Trapper og elevatorer, dvs. anlæg i tilknytning til sideperroner og gangtunnel.

Trafikstyrelsen skal vurdere projektets miljøpåvirkninger, og som en del af denne proces sendes miljøkonsekvensrapporten for projektet i offentlig høring. Høringen forløber fra den 9. december 2022 til den 3. februar 2023.

I den offentlige høring har myndigheder og offentligheden mulighed for at indsende høringssvar til Trafikstyrelsen vedrørende miljøkonsekvensrapportens indhold, med henblik på at sikre at miljøpåvirkningerne fra projektet er belyst og behandlet.
Miljøkonsekvensrapport og yderligere information omkring indsendelse af høringssvar kan findes på Trafikstyrelsens hjemmeside under Miljøvurdering (VVM).

Metroselskabet holder borgermøde den 12. januar 2023 kl. 19-21 i Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4, 2500 Valby. Her har borgere og andre interesserede mulighed for at komme og høre mere om projektet og få besvaret eventuelle spørgsmål.

Læs mere om arbejdet ved Ny Ellebjerg på Metroselskabets hjemmeside (åbnes i nyt vindue)