Regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb på jernbaneområdet i 2023

16-12-2022

Trafikstyrelsen har udstedt den årlige reguleringsbekendtgørelse, som regulerer erstatnings- og forsikringsbeløb for jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere. Bekendtgørelsen gælder for perioden 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Bekendtgørelsen regulerer de beløb for erstatning og forsikring, som gælder for jernbaneinfrastrukturforvaltere, jernbanevirksomheder og andre virksomheder, som er certificeret i henhold til jernbanelovens § 11.

Beløbsgrænsen for erstatning i forbindelse med skader på håndbagage, der indtræder i 2023, reguleres fra 18.200 kr. til 18.700 kr. 

Herudover reguleres de minimumsforsikringsbeløb, som de berørte virksomheder underlægges.

Forsikringsbeløbet for personskade eller tab af forsørger og tingskade skal for 2023 som minimum udgøre 466 mio. kr. Forsikringsbeløbet angiver forsikringens dækning inden for forsikringsåret. Det er ledelsen i virksomheden, som har ansvaret for at sikre, at virksomheden har den rette forsikringsdækning. Beløbet er reguleret fra 452 mio. kr. i 2022.

Der gælder lavere minimumsbeløb for jernbanevirksomheder, der udfører ikke-erhvervsmæssig jernbanedrift, som fortrinsvis gennem en begrænset personbefordring drives for at tilgodese jernbanehistoriske og turistmæssige formål og ikke tilsigter at dække noget egentligt trafikalt behov (veteranbaner m.v.).

For denne gruppe, som er inddelt i to kategorier, udgør minimumsbeløbet for 2023 henholdsvis 77 mio. kr. (veterantog på jernbanenettet) og 15 mio. kr. (veteranbane og veteransporveje — nominel sporvidde 1000 mm til og med 1435 mm — samt smalspor — nominel sporvidde 500 mm til og med 1000 mm — og veterantog på begge disse typer baner). Beløbene er reguleret fra henholdsvis 75 mio. kr. og 15 mio. kr. i 2022.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2023 og er gældende for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023.

Se bekendtgørelsen på Retsinformation (nyt vindue)