Sager om pilotstrejken hos SAS i 2019 færdigbehandles nu

14-12-2022

Som følge af at Københavns Byret i september 2022 har afsagt dom i de anlagte sager om pilotstrejken i SAS, er Trafikstyrelsen nu i fuld gang med at færdiggøre behandlingen af de sager, der tidligere har været sat i bero.

Trafikstyrelsen satte i 2019 en række sager angående SAS’ manglende udbetaling af kompensation i forbindelse med pilotstrejken i foråret samme år i bero. Sagsbehandlingen af disse sager er nu genoptaget.

Sagerne blev sat i bero, da styrelsen blev bekendt med, at der var anlagt sager ved Københavns Byret om samme pilotstrejke. Her skulle retten tage stilling til passagerernes ret til kompensation.

Styrelsen vurderede, at der var tale om en principiel sag, og at dommen derfor ville have afgørende betydning for styrelsens behandling af sager, der omhandlede samme pilotstrejke. Da de anlagte sager alene angik retten til kompensation, fortsatte styrelsen behandlingen af klager vedrørende refusion af flybilletter og andre udlæg i forbindelse med strejken.

Pilotstrejken er efterfølgende blevet vurderet af EU-Domstolen. Her blev det besluttet, at pilotstrejken ikke var at anse som en ’usædvanlig omstændighed’, når strejken var varslet og lovligt iværksat. Derfor havde de berørte passagerer ret til kompensation. Den 19. september 2022 afsagde Københavns Byret dom i de anlagte sager. Retten kom frem til samme resultat og med samme begrundelse.

Umiddelbart efter domsafsigelsen, har styrelsen igangsat behandlingen af de sager, der tidligere var sat i bero. Styrelsen har derfor været i dialog med SAS om den mest smidige og effektive måde at håndtere disse sager på. Dette har betydet, at langt de fleste passagerer på nuværende tidspunkt gerne skulle have modtaget den kompensation, som de er berettiget til, såfremt deres fly var berørt af pilotstrejken i 2019.