Trafikstyrelsens whistleblowerordning - opgørelse for december 2021 - november 2022

12-12-2022

Trafikstyrelsen har udarbejdet en rapport om den generelle aktivitet i styrelsens whistleblowerordning i perioden december 2021 – november 2022. Whistleblowerordningen gælder også for Bornholms Lufthavn, Minksekretariatets 1. instans og 2. instans samt Taksationssekretariatet.

I rapporten har Trafikstyrelsen opgjort antallet af modtagne indberetninger til whistleblowerordningen og status for opfølgning på indberetningerne.

Ligeledes har styrelsen grupperet de modtagne indberetninger i en række overordnede temaer.

Sluttelig kan man i rapporten læse et større uddrag fra styrelsens interne instruks til behandling af indberetninger til whistleblowerordningen.

Se rapporten (nyt vindue)