Ny pulje til bedre busfremkommelighed i hele landet

04-02-2022

Med BL 3-4 indføres det globale rapporteringsformat (GRF) på danske, færøske og grønlandske IMC-flyvepladser, der ikke er certificeret i henhold til EU-forordning nr. 139/2014.

Trafikstyrelsen administrerer puljer, der dels har til formål at forbedre den kollektive trafik, dels støtter grønne initiativer. 

Styrelsen har sendt en bekendtgørelse angående en ny pulje i høring. Puljen skal sikre bedre busfremkommelighed i hele landet.

Der er afsat i alt 100 mio. kr., med to ansøgningsrunder i 2022 og 2023.

Ansøgere kan søge om tilskud til:

  • Fremkommelighedsprojekter herunder ændring af vejanlæg og busbaner, eksempelvis i eget traché (BRT).
  • Trafikinformationsløsninger for at sikre bedre busfremkommelighed.
  • Busprioritering og tiltag i og ved signalkryds.
  • Forbedringer af trafikale knudepunkter og skiftemuligheder, herunder terminaler og fremrykkede stoppesteder.

Ansøgerkredsen er kommuner, trafikselskaber og andre offentlige myndigheder, og ansøger skal selv bidrage med min. 50 pct. af udgifterne til projektet.

Ansøgningsfristen for indsendelse af ansøgninger til puljen er den 1. september 2022 og den 1. september 2023.  

Link til Høringsportalen (åbner i nyt vindue)