Høring af miljøkonsekvensrapport for udvidelse af Aarhus Havn

13-01-2022

Aarhus Havn ønsker at udvide den eksisterende erhvervshavn. Havneudvidelsen kaldes Yderhavnen og omfatter en ny ydermole og bagland på ca. 100 ha. Miljøkonsekvensrapporten for havneudvidelsen er i offentlig høring i perioden 6. januar til 3. marts 2022.

Aarhus havn har i forbindelse med ansøgningen om udvidelse beskrevet, at udviklingen af havnen de seneste år er gået stærkt, og der er blevet behov for nye havnearealer. Derfor ønsker Aarhus Havn at udvide den eksisterende havn. Havneudvidelsen kaldes Yderhavnen og omfatter en ny ydermole samt to etaper med bagland, som anlægges mod øst i forlængelse af containerhavnen og den nye færgeterminal.

 

Etableringen af den nye havneudvidelse kræver, at der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. Formålet med miljøkonsekvensrapporten er at vurdere de påvirkninger af miljøet, som en etablering af projektet vil medføre. Miljøkonsekvensrapporten skal give myndighederne et godt beslutningsgrundlag, inden det afgøres, om projektet kan realiseres.

 

Trafikstyrelsen er jf. havneloven myndighed for at miljøvurdere og tillade udvidelse og uddybning af havne. Aarhus kommune er myndighed for miljøvurdering og planlægning af arealanvendelse og drift af havnen. Ligeledes sikrer kommunen at det materiale, der fyldes i de nye havnearealer overholder miljøkravene for nyttiggørelsen.

 

Miljøkonsekvensrapporten for havneudvidelsen er i offentlig høring i perioden 6. januar til 3. marts 2022. Aarhus kommune gennemfører en samtidig høring.