Nye bekendtgørelser på luftfartssikkerhedsområdet (security)

07-01-2022

Som følge af ny EU-regulering udsteder Trafikstyrelsen nye regler om baggrundskontrol og sikkerhedsgodkendelser.

Den 31. december 2021 trådte nye EU-regler i kraft i form af ændringer til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998. 
De nye regler vedrører baggrundskontrol af personer med funktioner inden for luftfartssikkerhed (security).

Som følge af dette udsteder Trafikstyrelsen en bekendtgørelse om udvidet baggrundskontrol og sikkerhedsgodkendelse af personer med funktioner inden for luftfartssikkerhed (security). Som en konsekvensrettelse hertil udsteder Trafikstyrelsen en bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security).

Med bekendtgørelse om udvidet baggrundskontrol og sikkerhedsgodkendelse af personer med funktioner inden for luftfartssikkerhed suppleres EU-reglerne. Bekendtgørelsen samler de nationale supplerende regler ét sted, så det bliver overskueligt for branchen, hvilke personer, der skal henholdsvis baggrundskontrolleres og sikkerhedsgodkendes. 

Med ændringen af bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod den civile luftfart (security) indføres en overgangsbestemmelse, således at sikkerhedsgodkendelser, der er udstedt i medfør af den nu ophævede bestemmelse, ikke mister deres gyldighed, før de udløber eller hvis de inddrages.