Sektorrapport om den kollektive trafik i 2020

27-01-2022

Trafikstyrelsen har netop offentliggjort en sektorrapport om den kollektive trafik i Danmark i 2020. Her er det muligt at læse mere om sektorens udvikling.

Sektorrapporten viser, at udviklingen i den kollektive trafik i 2020 var stærkt påvirket af COVID-19. 

I den kollektive trafik kom dette særligt til udtryk i form af restriktioner samt færre passagerer. Der blev f.eks. kun foretaget ca. 102 mio. rejser med rejsekort, hvilket er 31 % under niveauet for 2019.

Det lavere antal passagerer medførte deraf lavere passagerindtægter for trafikvirksomhederne.

Staten kompenserede de regionale trafikselskaber for merudgifter og mindreindtægter, der fulgte af COVID-19. Der blev bl.a. kompenseret for mindreindtægter fra billetter, samt for merudgifter til f.eks. indsættelse af ekstrakapacitet, værnemidler og rengøring som følge af COVID-19.

Sektorrapporten viser desuden udviklingen i en række nøgletal for den kollektive trafik, som f.eks. udviklingen i passagerer, billetpriser og tilskud til den kollektive trafik.

Du kan læse hele sektorrapporten her: