Trafikstyrelsen godkender de første bombehunde til screening af luftfragt i Danmark

31-01-2022

Cargo Center Billund kan nu som de første i Danmark benytte sig af bombehunde til screening af luftfragt for sprængstoffer.

Cargo Center Billund har som den første danske virksomhed fået godkendt to bombehunde til screening af luftfragt for sprængstoffer.

Screening af luftfragt har indtil nu foregået enten manuelt eller med traditionelt screeningsudstyr, som f.eks. røntgenmaskine eller andet screeningsudstyr.

Den nye metode, hvor der bruges hunde, er fuldt på højde med de hidtil anvendte screeningsmetoder. En af fordelene ved at bruge hunde til screening er, at store mængder luftfragt kan undersøges for sprængstoffer på én gang og på kortere tid.

Hundefører og hund kan således undersøge luftfragten, hvor den er sikkert opbevaret, inden den lastes på et luftfartøj og meget præcist opspore, hvor eventuelle sprængstoffer er placeret. Det gør hele processen mere effektiv og hurtig.

Transportminister Benny Engelbrecht siger: 

Danmark er kendt for at være et meget smidigt og effektivt land at drive virksomhed i, og det medvirker til, at vi kan tiltrække og fastholde produktionsvirksomheder. Derfor er jeg også rigtig glad for, at vi nu giver mulighed for at bruge hunde, så vi fortsat har en god kontrol og samtidig gøre det lettere at få eksportvarerne afsted."

Transportminister Benny Engelbrecht

Godkendelse af EDD-teams

For at blive godkendt til at anvende en bombehund (Explosive Detection Dog, EDD) skal virksomhedernes sikkerhedsplaner og procedurer godkendes af Trafikstyrelsen.

Derefter skal hundeføreren bestå styrelsens teoretiske test, der består af 15 skriftlige spørgsmål, og en praktisk test sammen med den enkelte hund. Den praktiske test af hundene og deres fører foretages af Rigspolitiets hundeafdeling på vegne af Trafikstyrelsen.

Selve afgørelsen af, hvorvidt et EDD-team kan godkendes, træffes herefter af Trafikstyrelsen.

To EDD-teams i Cargo Center Billund bestod testen den 26. januar 2022.

Carsten Falk Hansen, direktør i Trafikstyrelsen, siger:

Vi er glade for, at vi kan bidrage til, at luftfragt, der flyver ud af Billund Lufthavn, nu kan screenes på en ny og mere effektiv måde til gavn for danske virksomheder og luftfartsbranchen. Godkendelsen af de to EDD-teams i Cargo Center Billund er bl.a. et resultat af et godt samarbejde mellem Trafikstyrelsen og Rigspolitiets hundeafdeling."

Direktør Carsten Falk Hansen

Trafikstyrelsen har det overordnede ansvar for, at EU-reglerne for anvendelse af EDD på securityområdet efterleves og har udarbejdet supplerende danske regler, procedurer og vejledninger for anvendelse af EDD. Styrelsen skal, som et led i styrelsens almindelige tilsynsvirksomhed, føre tilsyn med de virksomheder, der anvender EDD til eftersyn af luftfragt. 

For yderligere information kontakt Trafikstyrelsens presseenhed på: 

Kontakt presseansvarlig Frederik Roed
Tlf..: +45 6192 9719

presse@trafikstyrelsen.dk