Trafikstyrelsen offentliggør Redegørelse for 2020 om det danske postmarkeds tilstand og udvikling

27-01-2022

Trafikstyrelsens redegørelse for 2020 er en redegørelse om det danske postmarkeds tilstand og udvikling i det pågældende år.

Redegørelsen viser, at Covid-19 pandemien havde indflydelse på pakkemarkedet i Danmark i 2020, båret frem af en vækst i e-handelen. Mens de fysiske butikker periodevist blev lukket ned, i større eller mindre grad, så sikrede distributørerne af pakker, at der fortsat kunne købes varer i webshops, etc.

Det danske postmarked er fortsat stærkt præget af stadigt faldende brevmængder, hvilket primært skyldes substitution med alternative digitale løsninger. Faldet i Danmark er langt det største i EU.

I forbindelse med styrelsens tilsyn med postvirksomhederne, har styrelsen i 2020 afsluttet 182 sager med klager over postvirksomheder. Antallet af klager skal sammenholdes med et årligt antal breve på knap 196 millioner og et stigende pakke-marked.

Læs hele redegørelsen om det danske postmarkeds tilstand og udvikling her: