Høring over udkast til samlet pakke af ophævelser på luftfartsområdet

01-06-2022

Trafikstyrelsen har samlet en pakke med ophævelser af forældede bestemmelser, hvis område er blevet helt eller delvist overtaget af nye regler.

Colourbox

Ophævelsespakken indeholder ti Bestemmelser for Civil Luftfart (BL), som ikke længere har betydelig retsvirkning, da deres område er blevet overtaget af nye regler i form af EU-forordninger eller andre BL’er.


Ophævelserne vedrører følgende ti bestemmelser:

BL 1-8, Bestemmelser om ophævelse af bestemmelser for selskabsflyvehåndbøger, 2. udgave.
 

BL 1-16, Bestemmelser om ophævelse af bestemmelser om udvidet terræn advarselssystem (Enhanced Ground Proximity Warning System), 4. udgave.
 

BL 5-11, Bestemmelser om ophævelse af bestemmelser om mindste sikre flyvehøjde for IFR-flyvning i offentlig lufttrafik, 3. udgave.
 

BL 5-12, Bestemmelser om ophævelse af bestemmelser om flyvechefer, 4. udgave.
 

BL 5-56, Bestemmelser om ophævelse af bestemmelser om procedurer for indførelse af støjrelaterede driftsrestriktioner i lufthavne, 2. udgave.

BL 6-100, Bestemmelser om ophævelse af bestemmelser om begrænset eneflyvning, svævefly, 3. udgave.

BL 6-101, Bestemmelser om ophævelse af bestemmelser om lokalflyvningstilladelse, svævefly, 3. udgave.

 

BL 6-102, Bestemmelser om ophævelse af bestemmelser om svæveflyvercertifikat, S-certifikat, 4. udgave.

 

BL 6-104, Bestemmelser om ophævelse af bestemmelser om flyvning med motorsvævefly, 4. udgave.

 

BL 9-11, Bestemmelser om ophævelse af bestemmelser om ikke-erhvervsmæssig flyvning med bemandet varmluftsballon, 2. udgave.

Ophævelsen af BL 9-11 medfører en mindre retsændring.  

Det betyder, at fremadrettet vil flyvning under minimumsflyvehøjden kun være lovligt ifm. start og landing eller ved tilladelse fra Trafikstyrelsen.

Yderligere bortfalder kravet om, at en ballonskipper skal have 35 starter og 35 timer i tjeneste på ballon for at måtte flyve ved en flyveopvisning.

I øvrigt er der nogle mere konkrete bestemmelser om balloner, som overtages af nogle mere generelle regler, som dog vurderes at medføre samme sikkerhedsmæssige niveau.

Hvis aktørerne ønsker forsat at følge den praksis, som BL 9-11 foreskrev, vil de automatisk overholde de regler, der gælder efter ophævelsen.

 

Link til Høringsportalen (nyt vindue)