Ny BL 3-4 om vurdering og rapportering af baneoverfladetilstanden på visse IMC-flyvepladser efter det globale rapporteringsformat (GRF)

01-06-2022

Med BL 3-4 indføres GRF på danske, færøske og grønlandske IMC-flyvepladser, der ikke er certificeret i henhold til EU-forordning nr. 139/2014.
Reglerne træder i kraft den 1. juli 2022, men finder først anvendelse pr. 6. oktober 2022.

Colourbox

De nye regler tager udgangspunkt i ændringerne af Annex 14 til Chicagokonventionen, der indfører det globale rapporteringsformat ”GRF”. Reglerne skal medvirke til at sikre, at informationer om tilstanden af start- og landingsbaner gives på en ensartet måde, uanset hvor i verden flyvepladsen ligger.

Reglerne er henvendt til flyvepladserne og de baneinspektører, der udfører inspektion af banerne. Informationerne videregives til piloterne via flyvepladsens ATS-enhed.

BL’en indfører ændrede metoder for vurdering og rapportering af banens tilstand, og giver de udførende baneinspektører nogle ensartede redskaber til brug for vurdering og rapportering.

Derudover indeholder BL’en regler om blandt andet flyvepladsernes sneplan, brug af friktionsmåleudstyr og baneinspektørernes uddannelse og træning.

Link til BL-3 serien