Unikt trafiksamarbejde om Tour de France

28-06-2022

Hele 15 trafikoperatører har arbejdet tæt sammen med at dele viden for at skabe de bedste transportløsninger, før verdens største cykelløb om få døgn fylder gader og veje. Metroselskabet er en af samarbejdspartnerne.

Teknisk set har der været tale om beredskabsmøder, når DSB, Arriva, Banedanmark og flere andre af landets største trafikoperatører har været samlet hos Trafikstyrelsen. Men det har hverken handlet om akutte ulykker eller uønskede hændelser. Tværtimod.

Trafikoperatørerne har siden starten af 2020 holdt hyppige møder for at koordinere alle de transportmæssige udfordringer, der kan være, når mange tusinde mennesker fra 1. juli vil frem for at følge det 394 kilometer lange cykelløb fra København til Sønderborg.

I Trafikstyrelsen er det projektleder Stine Nørskov Hansen, der har haft ansvaret for koordineringsmøderne op til cykelløbet:

Tour de France bliver koordineret inden for rammerne af den nationale krisestyringsstruktur. Ikke fordi vi betragter Tour de France som en krise, men fordi det i dansk kontekst er et kæmpe arrangement, der kræver en høj grad af fælles situationsoverblik og koordinering mellem alle involverede aktører i transportsektoren. Vi har fx drøftet specifikke sporspærringer, overblik over indsatser på tværs af bus, Metro og tog, og behovet for en fælles platform til akut kommunikation på løbsdagen.

Stine Nørskov Hansen, projektleder i Trafikstyrelsen

Metroselskabet er en af de operatører, der har været glade for samarbejdet frem mod Tour de France:

Vi har haft virkelig stor gavn af vores netværk, hvor vi har fået hurtige svar på en masse spørgsmål. Parterne har delt erfaringer om lignende situationer og fundet nye fælles løsninger til gavn for vores passagerer, og de mange borgere som skal kunne komme rundt under Tour de France.

Sådan siger enhedschef Jesper Overgaard fra Metroselskabet, og fortsætter:

Eksempelvis har parterne drøftet, hvordan vi kan give akut information via Rejseplanen på tværs af bus, tog og Metro, hvis der opstår noget uventet under cykelløbet, der kan påvirke den kollektive trafik. Og det er faktisk lykkedes at finde en god, fælles løsning, takket være vores samarbejde.

Jesper Overgaard, Enhedschef fra Metroselskabet

Gruppen af trafikoperatører, der planlægger Tour de France, er løbende blevet udvidet og består i dag af følgende deltagere:

 • Sund & Bælt
 • Vejdirektoratet
 • Banedanmark
 • DSB
 • DOT
 • MetroService og Metroselskabet
 • Movia
 • Sønderborg Lufthavn
 • CPH Københavns Lufthavn
 • Naviair
 • Sydtrafik
 • Fynbus
 • Molslinjen
 • Arriva
 • Transportministeriet
 • Trafikstyrelsen