1,6 milliarder til bedre og grønnere kollektiv transport

31-05-2022

Trafikstyrelsen har de seneste år givet tilsagn om 1,6 milliarder kroner til projekter, der forbedrer den kollektive transport og styrker den grønne omstilling. Det giver flere klimavenlige færger, havne, busser og cykelforhold.

Det er nu 12 år siden, at Trafikstyrelsen begyndte at administrere de første tilskudspuljer, og lige siden er interessen for at søge om støtte til bedre og grønnere kollektiv transport kun blevet større.

Foreløbigt har mere end 500 forskellige projekter fået tilsagn om tilskud på 1,6 milliarder kroner til at forbedre den kollektive transport og mindske transportsektorens udledning af CO₂.

Det fremgår af Årsrapport 2021 – Trafikstyrelsens tilskudspuljer, som netop er blevet offentliggjort.

Vi har brug for alle gode kræfter for at nå målet om at reducere ud-ledningen af CO2 med 70 procent i 2030. Heldigvis har vi stor vilje og engagement lokalt og regionalt til at investere eksempelvis i elfærger, grønne busser og bedre cykelparkering ved stationer. Medregnet ansøgernes egenfinansiering, er der tale om en betydelig investering på omkring 2,5 milliarder kroner, som både skaber en bedre kollektiv transport og sætter fart i den grønne omstilling."

Transportminister Trine Bramsen

Trafikstyrelsen administrerer i alt 10 forskellige tilskudspuljer, der i 2021 resulterede i tilsagn om 255 millioner kroner til grøn omstilling af indenrigsfærgeruter og havne. 

Ærø er en af de kommuner, der søgte om økonomisk støtte og fik tilsagn om 72 millioner kroner fra ’Pulje til grøn omstilling af færger’.

På Ærø går vi både som lokalsamfund og kommune gerne sammen for at investere i grønne løsninger. Derfor var det også naturligt for os at søge tilskud til at kunne erstatte vores to kommunale færger, der i dag sejler mellem Svendborg og Ærøskøbing, med emissionsfrie færger. På Ærø er vores færger en af de største CO2-udledere, og derfor betyder det meget for os, at vi i fremtiden vil blive et endnu grønnere samfund.

Borgmester i Ærø Kommune, Peter Hansted.

I år kan offentlige og private også søge om økonomisk støtte til grøn omstilling af indenrigsfærger. Desuden er det muligt at søge om tilskud til bedre busfremkommelighed, grønnere busser og flextrafik, og mere miljøvenlige havne.

 

Kontakt presseansvarlig Frederik Roed
Tlf..: +45 6192 9719
presse@trafikstyrelsen.dk