Høring af miljøkonsekvensrapport for udvidelse af Karstensens Skibsværft i Skagen Havn

25-05-2022

Karstensens Skibsværft i Skagen Havn har ansøgt om tilladelse til etablering af en tørdok. Værftet har i den forbindelse fået udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, som er i høring til den 1. august 2022.

Skibsværftet ønsker at udbygge virksomheden dels på eksisterende landarealer og dels ved at inddrage en mindre del af Vestre bassin. 
Trafikstyrelsen er myndighed for faste anlæg på søterritoriet. Styrelsen gennemfører en koordineret miljøvurderingsproces med Frederikshavn Kommune, der er myndighed for andre dele af projektet; herunder miljøgodkendelse af virksomheden. 

Den samlede miljøkonsekvensrapport og dertilhørende bilag for udvidelse af Karstensens Skibsværft sendes i offentlig høring i perioden fra den 25. maj til den 1. august 2022. 

Efter den offentlige høring bliver sagen behandlet politisk i Frederikshavn Kommune. Her vil der blive taget stilling til, om kommuneplantillæg og lokalplan samt ny miljøgodkendelse af den samlede virksomhed skal vedtages, og om kommunen giver tilladelse til projektet. 

Endvidere skal Trafikstyrelsen udstede en tilladelse efter havneloven, før virksomheden kan gå i gang med udvidelsen.

 

Se høringsmaterialet her (nyt vindue)