Høring over udkast til ny BL 6-65 om nationale certifikatrettigheder, der ikke er omfattet af forordning (EU) No 1321/2014, Part-66, AML

23-05-2022

Formålet med at revidere BL 6-65 er at muliggøre, at en AML (Aircraft Maintenance Licence) certifikatindehaver fremover kan opnå grupperettigheder til simple bilag 1 luftfartstøjstyper, uden at være i besiddelse af en individuel uddannelse på den enkelte type.

BL 6-65 regulerer generelle bestemmelser for udstedelse og udvidelse af nationale certifikatrettigheder. Den regulerer også vilkårene for, at en indehaver af nationale certifikatrettigheder kan inspicere, udføre og kontrollere den praktiske udførelse i henhold til vedligeholdelse af dansk registrerede luftfartøjer, der ikke er omfattet af (EU) forordning nr. 1321/2014, Part 66.

I den nuværende BL 6-65, udgave 4, juni 2011, tillades der kun påtegning af bilag 1 luftfarttøjstyper med angivelse af deres individuelle typebetegnelse.

Dette medfører, at der for hver enkelt påtegning skal foreligge en dokumenteret praktisk uddannelse. Denne praktiske uddannelse skal udføres og attesteret af en certifikatindehaver på et luftfartøj af den pågældende luftfartstype.

Formålet med at revidere BL 6-65 er at muliggøre, at en AML (Aircraft Maintenance Licence) certifikatindehaver fremover kan opnå grupperettigheder til bilag 1 luftfartstøjstyper, uden at være i besiddelse af en individuel uddannelse på den enkelte type.

Der er høringsfrist den 24. juni 2022.

 

Du kan læse mere om ændringerne i høringsbrevet og udkastet til den nye BL 6-65 her (nyt vindue).