Pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger 2022

25-05-2022

Trafikstyrelsen sender nu bekendtgørelse om grøn omstilling af indenrigsfærger II i høring.

Med puljen får kommunale danske indenrigsfærgeruter mulighed for at søge om tilskud til grøn omstilling af deres færger.

Der er afsat 50 mio. kr. til puljen, og tilskuddet er på 25 % af de støtteberettigede omkostninger. Puljen kan søges af kommuner som driver indenrigsfærger, og det er muligt at søge om tilskud til to forskellige typer af projekter:

  •  Anskaffelse af nye grønne indenrigsfærger.
  • Retrofit (ombygning) af eksisterende færger.

Puljen tildeles ud fra et princip om teknologineutralitet, men puljen kan ikke anvendes til anskaffelse af en ny dieselfærge eller til retrofit af dieselfærger, som vedbliver at være dieselfærger.

Læs mere på Høringsportalen (nyt vindue)