Tre mindre lufthavne får tildelt 2,9 mio. kr. til forbedring af sikkerheden

12-05-2022

Trafikstyrelsen uddeler i 2022 2,9 mio. kr. fra investeringspuljen til mindre, regionale flyvepladser. Lufthavnene i Sønderborg, Esbjerg og Midtjylland modtager midler fra puljen til forbedring af sikkerheden.

De tre lufthavne, som har fået tildelt midler fra Trafikstyrelsens investeringspulje, er Sønderborg Lufthavn, Esbjerg Lufthavn og Midtjyllands Lufthavn.

Midlerne har til formål at forbedre sikkerheden i de tre lufthavne. Der ydes tilskud til opgradering og forbedringer af udstyr som f.eks. perimetersikring, røntgenscanner og adgangskontrol.

Puljen er rettet mod mindre, regionale flyvepladser, der har rutetrafik. Uddelingen er sket på baggrund af ansøgninger fra lufthavnene.

Tilskuddene til de tre lufthavne fordeler sig således:

  • Esbjerg Lufthavn: 1.325.000 kr.

Projektets formål er at opgradere lufthavnens nuværende perimeter-sikring samt anskaffelse af testkuffert med udstyr for at forbedre og øge sikkerhedsniveauet i lufthavnen. 

  • Midtjyllands Lufthavn: 1.233.750 kr.

Projektets formål er at indkøbe Automatisk Tray Return System til lufthavnens sikkerhedskontrol samt andre diverse forbedringer af sikkerhedsløsninger og infrastrukturer for at understøtte, at lufthavnens sikkerhedsniveau øges. 

  • Sønderborg Lufthavn: 378.142 kr.

Projektets formål er at opdatere lufthavnens adgangskontrolsystem, så det er moderne og tidssvarende, hvilket vil forbedre og øge lufthavnens sikkerhedsniveau.